Yoga yapmaya hazır olun.Su şişenizi ve yoga matınızı alın. Bu sınıf esneklik ve zihninizi ve vücudunuzu rahatlatmakla ilgilidir. Dinlenme ve rahatlama, kardiyo ve ağırlık antrenmanı kadar önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.