Yoga

Yoga ile vücudunu hazırlayın

Yoga yapmaya hazır olun.Su şişenizi ve yoga matınızı alın. Bu sınıf esneklik ve zihninizi ve vücudunuzu rahatlatmakla ilgilidir. Dinlenme ve rahatlama, kardiyo ve ağırlık antrenmanı kadar önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here