Yoga

Power Yoga Egzersizini Deneyin

Her kadın şekle girmek ister, ancak bunu yapmak için sınırlı bir öz disipline sahip misiniz? Power Yoga’yı deneyin. Temel olarak hem aerobik hem de kuvvet antrenmanı egzersizlerini birleştiren bir yoga türüdür. En iyisi, zihinsel kararlılığı ve konsantrasyonu geliştirir.

İşte size power yoga !

Egzersiz ve sağlık kişiden kişiye değişen konulardır.Günlük antrenman katılımcıları, herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorlarıyla bireysel ihtiyaçları hakkında konuşmalıdır.Bu Web sitesi, kişisel doktorunuzun tıbbi tavsiye ve gözetimi yerine geçecek şekilde tasarlanmamıştır.İlerleyen sayfalarda ortaya konan önerilerin herhangi bir şekilde uygulanması, izleyicinin takdirine ve tamamen risk altındadır. Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın. Bu, ailenizin kalp hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, artrit, obezite, sigara içimi veya diğer sağlık durumları varsa özellikle önemlidir. Herhangi bir şüpheniz varsa, doktorunuza danışın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here