Bölgesel Zayıflama

Kalça Nasıl Sıkılaştırılır ?

Kalça, tıpkı diğerleri gibi eğitilebilen bir kastır. Poponuzu sıkılaştırmak istiyorsanız, onu daha güçlü getirmek için çalışmanız gerekir.Kalçalarınız sıkılaştıralacak, büyüyecek ve şekillendirecek!

Bu egzersiz, kalçaları hedeflemek için en etkili alt vücut hareketlerinden bazılarını kullanır. Bu antrenmanı haftada 2-3 kez rutininize dahil ederek poponuzu dönüştürün. Ağırlık kaldırma, yoga veya fitness derslerinden önce veya sonra yapabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir zamanda, istediğiniz zaman bu antrenmanı yapabilmeniz için herhangi bir ekipmana ihtiyacınız yoktur.

Yapılması gereken hareketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here