Sağlık

Kadınların Uzun Yaşamanın Sırrı Nedir?

Kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşama eğilimindedir.

Bu neden böyle?

Genetik olarak kadının iki X kromozomu vardır ve erkekte bir X ve bir Y kromozomu vardır.

X kromozomları yüzlerce protein kodlayan gen içerirken, Y kromozomları genetik materyalde daha zayıf olmasına rağmen testislerin gelişimi gibi erkek özelliklerini belirleyen geni taşır. Bu gene ” SRY ” denir.

Mevcut araştırmalar, kadınların ortalama olarak erkeklerden daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu göstermiştir ve birçok kadınlarda erkekleri geride bırakarak aynı modeli göstermektedir.

Yapılan uzun süre araştırmalar sonucu kadınların adet dönemine karşılık yumurtalamarından dolayı vücut her ay genlerin kendini yenilemesi sebep gösterilmiştir.

Sadece genlerle ilgili değil

Yeni çalışmada, araştırma ekibi kadınlara yaşam boyu neyin avantaj sağlayabileceğini anlamaya çalışmak için bir fare modeli kullandı.

Araştırmacılar genetik olarak tasarlanmış fareler, böylece dört kategoriden birine ait olacaklardı. Bu nedenle, bazı farelerde XX kromozomu vardı ve yumurtalıklar geliştirmiş, bazıları ise XY kromozomları ve testisler geliştirmiş, bu da genellikle doğada olan şeydi. Kalan farelerde ya XX kromozomları ve testisleri ya da XY kromozomları ve yumurtalıkları vardı.

Araştırmacılar, XX kromozomal eşleşmesine sahip tüm farelerin, yumurtalık veya testis olup olmadıklarına bakılmaksızın, XY kromozomlu olanlardan daha uzun süre hayatta kalma eğiliminde olduğunu bulmuşlardır.

Ancak, gerçekten uzayan bir ömre gelince, yalnızca hem XX kromozomu hem de yumurtalıkları olan fareler ömrünü uzattı. Bu, hem genetik makyajın hem de hormonal profilin uzun ömürlülük sağlamada önemli bir rol oynadığı anlamına gelir.

Bayanların XX kromozomlu olması her zaman vücudu yeniliyor olması yinede vücudu uzun ömüre sahip olmasını sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here