Sağlık

Gevşemenize yardımcı olacak 6 egzersiz

Gergin mi hissediyorsun?

Stresiniz sizi en iyi şekilde kullanmaya başladığı günlerden (ya da haftalar ya da aylar) geçtiyse, savaşma zamanı. Düzgün yönetilmezse, stres vücudunuza zarar verebilir. Gergin mi hissediyorsun? Gevşemek için 6 hamle var.

6 Rahatlamanıza Yardımcı Olacak Hareket:

  • Basit meditasyonlar yapın
  • Bacaklarınızı rahatlatın.
  • Esneyin
  • Yüz masajı
  • Olumlu düşünün
  • Dışarı çıkıp gezin.

Gevşemenin yanında evde veya spor salonunda gevşemenize yardımcı olucak 4 adet video ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here